Barneveld. Smetkroes of splijtzwam?

‘Wees niet bang voor elkaar’

Tolerantie en respect leidraad tijdens debat

BARNEVELD – Respect en tolerantie vormden de leidraad in de discussie tijdens het debat van het Schaffelaarpodium, dat donderdagavond gehouden werd in de Barneveldse bibliotheek. In een open gesprek kwamen meningen naar boven over onder meer christelijk onderwijs, activiteiten op zondag en de effecten van religie op de samenleving.

Aan de hand van verschillende stellingen probeerde debatleider Gijs Weenink pittige meningen te ontlokken aan de ongeveer honderd aanwezigen. Voor- en tegenstanders kwamen direct tegenover elkaar te zitten, in Lagerhuisvorm. De stelling ‘De effecten van religie in de Nederlandse samenleving zijn alleen maar positief’, zorgde er voor dat de tongen behoorlijk los kwamen. ,,Religie heeft inderdaad een heel belangrijke invloed in de samenleving”, zei wethouder Leen Verweij. ,,Ze zorgt ervoor dat mensen zich niet alleen met materiële zaken bezighouden. Vanuit religieuze inspiratie worden heel veel goede dingen gedaan.” Directeur Kees Heek van het Groen van Prinsterercollege: ,,Natuurlijk komt er heel veel goeds vanuit religie, maar ik heb wat moeite met het woord ‘alleen.’ Sommige dingen vanuit religie worden door fanatisme op een verkeerde manier gebruikt, daar moeten we voor waken.”

‘Beroepsvrijwilliger’ Joke Bakker: ,,Daarbij, bedenk ook dat er mensen zijn die goed werk verrichten zonder daar inspiratie vanuit de kerk voor nodig te hebben. Ik ga al dertig jaar niet meer naar de kerk, maar loop wel zeer regelmatig met de collectebus rond om geld op te halen voor mensen die dat nodig hebben. Mensen zijn soms verbaasd dat ik zoiets uit mezelf doe, maar zo gek vind ik dat niet.” Oud-wethouder Evert Barten beaamde dat. ,,Maar de kerk wil ook niet claimen dat naastenliefde daar per definitie vandaan komt.”

‘We moeten zoveel mogelijk de multiculturele samenleving nastreven’ was een volgende stelling die het publiek pakte. ,,Het is goed met elkaar samen te leven en vooral niet bang te zijn voor elkaar”, zei Gerard van Lanen, oud-directeur van Ons Bedrijf. Raadslid Leendert de Knegt (SGP): ,,Maar waarom zouden we zo’n samenleving moeten nastreven? Dat zou betekenen dat je er een doel van maakt, dat moet toch ook niet de bedoeling zijn. We hebben in ons land een bepaalde identiteit, die moeten we niet zomaar loslaten.” Makelaar Jan Westeneng sloot zich hierbij aan. ,,We moeten ontzettend zuinig zijn op onze cultuur.”

Respect leek het toverwoord deze avond. ,,Nieuwkomers moeten respect hebben voor normen en waarden die gelden in deze samenleving”, gaf Deler Berzenji uit Barneveld aan. ,,Zelf woon ik inmiddels tien jaar in Nederland en ik voel me hier thuis. Ik heb al een plekje op de begraafplaats geregeld, met andere woorden, ik wil hier graag blijven. Naar mijn idee is de Nederlandse identiteit niet in gevaar, zolang we elkaar respecteren. Hier in Barneveld is dat volgens mij het geval. “

De stelling ‘Kinderen met verschillende achtergronden en religies moeten samen naar school gaan’, sloot naadloos aan op deze discussie. ,,Dat lijkt me een goed idee”, gaf Duifje Hoekstra uit Voorthuizen aan. ,,Als kinderen op jonge leeftijd blootgesteld worden aan allerlei verschillende invloeden, kunnen ze later een goed standpunt bepalen en zijn ze niet zo snel bang voor andere culturen. Het werkt eigenlijk net als bij inenten.”

Jamila Abattouy, Marrokkaanse uit Barneveld was het daarmee eens. ,,Als kinderen gescheiden van elkaar opgroeien, kweek je problemen voor de toekomst.” Raadslid Gera Siemeling (CDA): ,,Daar zit wel wat in, maar één grote school werkt aan de andere kant verwarrend voor de kinderen wanneer de school niet meer aansluit bij de thuissituatie.” Raadslid Jan-Willem van den Born (VVD) voegde hieraan toe dat ouders de vrijheid moeten hebben om te kiezen voor de school die bij hun past.

Climax van de avond vormde de discussie over de zondagsrust. ,,De zondag is heilig in Barneveld, en dat vind ik jammer”, stelde Gerjan Crebolder, oud-archivaris bij de gemeente. ,,Ik ga op die dag graag naar een museum of een theater, maar dat kan niet in Barneveld.” De Knegt: ,,Over dit soort zaken worden democratische beslissingen genomen.”

Wim Burgering, mede-organisator van het debat, was tevreden. ,,We hebben in een open gesprek elkaars meningen gehoord. Ik ben blij dat mensen uit alle geledingen aanwezig waren.”

BRON Barneveldse Krant
AUTEUR Wouter van Dijk
DATUM Vrijdag 1 februari 2008