Barneveld. Smetkroes of splijtzwam?

Geloof komt ter sprake

De invloed van het geloof in de Barneveldse samenleving heeft niet uitsluitend positieve kanten. Wat meestal niet zo openlijk wordt uitgesproken kon gisteravond tijdens het Schaffelaarpodium worden gezegd.

‘Het podium is bedoeld voor mensen die het hoofd boven het maaiveld uitdurven steken’, zei oud-burgemeester Wim Burgering nog maar eens in zijn slotwoord. De aanwezigen hadden er op dat moment goed twee uur debat onder leiding van Gijs Weenink van de DebatAcademie op zitten in de zogenaamde ‘Lager-huis’-stijl. Voor- en tegenstanders van een stelling zitten daarbij tegenover elkaar. Na enkele meer algemene stellingen over tolerantie in Nederland, daalden de debaters af naar plaatselijk niveau.

Zo bleken er aan de vrijheid van onderwijs twee kanten te zitten. Waar de een hecht aan de keuzevrijheid van ouders, stelde Duifje Hoekstra, dat kinderen sámen naar school moeten omdat ze ook sámen moeten leven in Nederland. ‘Eén soort school sluit niet meer aan bij thuis’, vond Gera Siemeling. Een christelijke school kan volgens Petra Korevaar ook een plek zijn om andere culturen te leren kennen, maar een Barneveldse moslima en moeder vertelde ook hoe haar zoontje huilend was thuisgekomen omdat de juffrouw had gezegd, dat hij van Jezus moest houden en hij dat niet begreep. De school gebeld kreeg ze te horen, ‘ja mevrouw, dit is een christelijke school’.

Ook op ander vlak werden er een paar harde noten gekraakt. ‘Ik voel me beperkt in de dingen, die ik op zondag zou willen doen’, stelde Gerjan Crebolder. ‘Ik werk op zondag niet in de voor-tuin’, vertelde Adri den Dunnen. ‘Maar eigenlijk vind ik dat van de gekke.’ Cobi Hoogenhout schetste, hoe ze door haar buren was aangesproken toen ze wel op zondag in de tuin werkte. Elsa Rijssenbeek vond het niet zo’n probleem: ‘het hoort bij Barneveld’, maar Leendert de Knegt legde uit dat het ‘bewogenheid’ is, die een christen ertoe drijft, zijn buren op hun gedrag aan te spreken.

BRON Barneveld Vandaag
AUTEUR Theo van der Zalm
DATUM Vrijdag 1 februari 2008