‘Het JFC roept: kom maar, kom maar’

Boeiend debat over openbaar voortgezet onderwijs

BARNEVELD – Politieke onwil, een weinig tot medewerking bereid ambtelijk apparaat en het JFC dat ‘kom maar, kom maar’ roept naar potentiële leerlingen. Ze werden donderdagavond tijdens het Schaffelaarpodium genoemd als oorzaken voor het ontbreken van openbaar voortgezet onderwijs in de gemeente Barneveld.

Door Tijs van den Brink

Rond de tafel in de Barneveldse bibliotheek zaten Boudewijn Ridder, rector van het Johannes Fontanus College (JFC), dominee D. Atema, Cor Wiesnekker, in het verleden betrokken bij een initiatief om tot deze vorm van onderwijs te komen, Luuk Schumer, algemeen directeur van Eem-Vallei Educatief, de stichting die openbare basisscholen in onder meer Barneveld, Nijkerk en Woudenberg bestuurt en Marie José Overgaauw en Mijntje Pluimers-Foeken, beide als ouders. Het debat ging over de vraag: ‘Waarom geen openbaar voortgezet onderwijs in Barneveld?’

Onder leiding van oud-burgemeester Wim Burgering ontspon zich een interessante discussie tussen de personen rond de tafel en met aanwezigen de zaal. In antwoord op wat prikkelende vragen koos rector Ridder van het JFC voor duidelijkheid. Hij benadrukte dat de grondslag van zijn (protestants-christelijke) school bepaalt hoe het onderwijs wordt ingekleed, welke personeelsleden worden benoemd en wie er zitting hebben in bestuur en medezeggenschapsraad.

Wat Wiesnekker betreft, mag het JFC wel een stapje verder gaan, namelijk leerlingen die niet passen bij de signatuur van de school weigeren. Schumer benadrukte dat mensen in Barneveld de keuze willen hebben tussen christelijk en openbaar onderwijs. ,,Dat reizen is nu voor veel ouders en leerlingen een hele opgaaf. Ze willen ook graag met hun vrienden mee, daarom gaan maar weinig leerlingen naar de openbare scholen voor voortgezet onderwijs in Ede, Amersfoort of Harderwijk.” Schumer is er ,,absoluut van overtuigd” dat er voldoende draagvlak is.

Guus Knapen (SGP-raadslid en directeur van de Rehobothschool in Kootwijkerbroek) reageerde meteen dat de wettelijke stichtingsnormen voor een school wel heel hoog zijn. Schumer verwacht dat in Barneveld gestart kan worden met een dependance van een bestaande openbare school in één van de omliggende plaatsen.,,Het verbaast me dan wel dat er zo weinig kinderen op het openbaar basisonderwijs zitten”, zei Knapen.

Burgering daagde Wiesnekker uit te vertellen waarom het twintig jaar geleden misliep bij een eerder initiatief. ,,In de eerste plaats ontbrak het aan de politieke wil om zich daar met enthousiasme sterk voor te maken door de in meerderheid christelijke gemeenteraad”, stelde Wiesnekker.

Maar, vindt Wiesnekker, een deel van de oorzaak ligt ook bij het JFC. ,,Ridder roept: ‘Kom maar, kom maar’ tegen mogelijke leerlingen. Hij zou ook kunnen zeggen dat hij alleen leerlingen van een bepaalde stroming wil hebben.”

Daarnaast verweet Wiesnekker het JFC ouders met een niet-christelijke overtuiging buiten het bestuur en de medezeggenschapsraad te houden. De reactie van Ridder: ,,Wij zijn heel helder bij de poort, als mensen daarmee akkoord gaan, is er geen vuiltje aan de lucht.”

,,Dat geeft meteen de noodzaak van openbaar voortgezet onderwijs aan”, stelde een bezoeker.

Geert Remmelts, leerkracht van een openbare basisschool in Barneveld:,,Als ouders gemakshalve kiezen voor Barneveld, zegt dat meer over de ouders.” Ouder Marie José Overgaauw, zelf leerkracht van openbare basisschool

‘t Valkhof, zei dat haar kinderen gekozen hebben voor het JFC ,,vanwege hun vrienden”. ,,Zij hebben het op het JFC altijd naar hun zin. Maar ik pleit wel voor een redelijke keuze in Barneveld.” Een belangrijk motief voor ouders is de veiligheid en dan wint Barneveld het van een lange fietstocht naar elders.

,,Wellicht zijn de mensen die voor openbaar onderwijs kiezen minder principieel”, constateerde Wiesnekker. Raadslid Jaap Beijer (Pro’98): ,,Het nadeel is, ze zijn niet georganiseerd. Anders dan bijvoorbeeld bij een kerk.”

CDA-collega Kees van der Werf relativeerde die woorden. ,,Als je maar voldoende gemotiveerd bent, dan kan de politiek het ook niet tegenhouden.”

Dominee D. Atema stelde aan het eind van de discussie: ,,Het siert Barneveld als men elkaar de ruimte laat.”Onder voorzitterschap van oud-burgemeester Wim Burgering wordt gediscussieerd in de bibliotheek.

Bron: Barneveldse Krant (27-03-2009, p.3)