Openbare school mist tanden

Een openbare school moet het niet hebben van mensen die er alles voor over hebben om hun kind naar een openbare school te sturen.

Dat was een van de opmerkelijkste conclusies van het Schaffelaarpodium gisteravond.

Deze keer discussieerden een aantal gasten met elkaar en met het publiek over de vraag, of Barneveld openbaar voortgezet onderwijs moet hebben.

Cor Wiesnekker, vijftien jaar geleden een van de initiatiefnemers tot een eerdere poging om openbaar voortgezet onderwijs van de grond te krijge, weet dat feilen aan de politiek, aan de christelijke scholen en aan de ouders.

De politiek maakt zich niet sterk voor openbaar onderwijs omdat de meerderheid van de raad er geen behoefte aan heeft. Hij vindt dat CDA en CU dan ook niet de juiste partijen om een wethouder van onderwijs te leveren.

Daarnaast wees Wiesnekker op een tweeslachtigheid bij chistelijke scholen, die wel niet-christelijke leerlingen toelaten, maar hun ouders weren uit medezeggenschapsraad en bestuur.

Volgens rector Boudewijn Ridder van het Fontanus College is dat de keuze van de ouders zelf. De school geeft “helderheid aan de poort”.

Wiesnekker zou ook inderdaad graag zien, dat ouders niet voor christelijk onderwijs kozen, maar hun kind naar Amersfoort, Ede of Harderwijk stuurden. Dat vond Luuk Schumer van Eemvallei wat al te makkelijk gesteld. Marie Jose Overgaauw, zelf moeder en lerares, wees op het aspect veiligheid.

Het bleek, dat veel voorstanders van openbaar onderwijs de school niet zien als een verlengstuk van hun opvoeding, maar juist als een plek om met andere opvattingen te leren omgaan. Bijgevolg zijn ze niet georganiseerd op een ‘eigen’ school gericht en zijn ze heel divers, van een oud-CDA’er, die zijn opvattingen van christelijk niet herkend in het conservatieve Barneveldse onderwijs via en moslimjongen, die zich niet thuis voelt in de bijbelles tot de mensen, die vinden, dat een kind van twaalf jaar geen dertien kilometer naar school moet fietsen.

Bron: Barneveld Vandaag (27-03-2009, voorpagina)