‘Ook een goede krant met freelancers?’

Discussie over lokale journalistiek

BARNEVELD – Lokaal nieuws is van groot belang voor een plaatselijke gemeenschap. Wat dat betreft is de positie van Barneveld, de enige gemeente in Nederland waar een lokaal dagblad actief is, bijzonder. Om de krant toekomst te geven, moet vooral op dat lokale nieuws worden ingezet, het liefst aangevuld met gedegen onderzoeksjournalistiek.

Door Wouter van Dijk

Met die boodschap leidde mediakenner Piet Bakker donderdagavond een discussie in over de toekomst van lokale journalistiek tijdens het Schaffelaarpodium in de Barneveldse bibliotheek. Daar kwamen ruim dertig belangstellenden op af.
Aanleiding voor het debat was de aangekondigde reorganisatie bij de BDU, uitgever van onder meer de Barneveldse Krant, met als doel het zoveel mogelijk uitbesteden van het schrijven van verhalen aan freelancers.

,,Dat is, los van het negatieve sociale aspect, een interessant experiment, waarbij ik vooral zeer geïnteresseerd ben in het effect op de kwaliteit van de krant”, zei Bakker. ,,Kun je met freelancers dezelfde hoogwaardige krant blijven maken? Van zogeheten burgerjournalisten hoef je niet veel te verwachten. Feitelijk gezien is er niemand die voor zijn lol in zijn pyjama dikke raadsstukken gaat doorspitten om de politiek in de gaten te houden. Kun je hetzelfde niveau behouden dat mensen ‘langs het voetbalveld’ blijven praten over deze krant? Ik ben benieuwd.”

Risico
Dat laatste geldt ook voor abonnees van de krant, zo bleek tijdens de discussie die daarop volgde. ,,Werken met freelancers of zzp’ers zou wel eens ten koste kunnen gaan van de kwaliteit van de krant”, stelde Hilhardt Brul. ,,Neemt de BDU hier niet een te groot risico mee?” ,,En stel dat het niet werkt, hoe ga je het dan nog repareren?”, vroeg Martin Schuit.

Volgens hoofdredacteur Daan Bleuel is dat risico afgewogen. ,,Maar als we niets doen, is het risico voor de continuïteit nog veel groter”, reageerde hij. Het is volgens hem van groot belang met freelancers een goede relatie op te bouwen ,,met redelijke afspraken over tarieven”. BDU-directeur Ton Roskam: ,,We voeren dit plan niet voor de aardigheid uit, maar zijn genoodzaakt te anticiperen op de huidige ‘woelige’ wereld. We blijven continuïteit nastreven.”

De discussie verschoof naar de huidige kwaliteit van de Barneveldse Krant. ,,Steeds meer ‘leden’ vragen zich hardop af of dit ‘hun krant’ nog wel is”, stelde Wim Burgering. Gerrit Schaap: ,,Ik mis sinds enige tijd verhalen in de categorie ‘geestelijk leven’.” Redactiechef Wim Vonk benadrukte dat dit een direct gevolg is van het vertrek van een ervaren collega met geestelijk leven als specialiteit. ,,We blijven als redactie ook inzetten op nieuws en achtergronden op dit gebied.’’

,,Ondanks de klap die deze reorganisatie met zich meebrengt, durf ik te stellen dat we – na een tijdelijke dip – met het huidige redactieteam een breed gewaardeerd product maken. Om dat te blijven doen, is het belangrijk dat er ook voldoende budget is voor kwalitatief goede freelancejournalisten’’, vervolgde Vonk. ,,Natuurlijk heb ik eveneens vraagtekens en zorgen over de toekomst, maar zolang we onze ‘core business’, namelijk de lokale verslaggeving, in de lucht kunnen houden, zie ik toekomst voor de Barneveldse Krant.”

Dialoog
Piet Bakker: ,,Veranderingen in een krant vindt de lezer nooit leuk. Daarom is het goed om die veranderingen goed uit te leggen, de dialoog met de lezer is van groot belang.” Abonnee Lex van Rootselaar: ,,Mij is nooit iets gevraagd over de inhoud van de krant. Waarom komt er juist nu geen enquête onder de lezers.” Andere lezers haakten daarop aan. Jim Bakker: ,,In het verleden werkte de krant nog met een lezersparlement waarbij alle dorpen waren vertegenwoordigd.” Hoofdredacteur Bleuel: ,,Er is binnen het lezersbestand van de Barneveldse Krant een lezerspanel, dat momenteel een slapend bestaan leidt. Wellicht is het goed om dat meer in te zetten om beter in beeld te krijgen wat lezers interesseert.”

En de toekomst online? Piet Bakker: ,,Op de lange termijn moet je rekening houden met een ander mediapubliek, dat bij wijze van spreken geboren is met een mobiele telefoon in de hand en waar in elke kamer een scherm hangt waarop je alles kunt doen. Daar moet je als mediabedrijf op inspelen. Anderzijds blijkt dat mensen niet graag betalen voor online content, daar moet je dus ook niet te veel van verwachten. Als de inkomsten van de krant met niet meer dan drie procent per jaar teruglopen en je dat percentage enigszins kunt compenseren door advertenties op de site, dan kan de papieren versie het naar mijn idee nog lang uitzingen.”

Copyrights Barneveldse Krant 2013