Terugblik – Samenleven in Barneveld

20150129200757Een extra editie van het SchaffelaarPodium in Barneveld werd gisteren door ruim honderd mensen bezocht. Zij luisterden naar vertegenwoordigers van de Marokkaanse en Turkse gemeenschap. Dwingt de actualiteit hen om zich uit te spreken? De antwoorden wisselden, maar het gevoel een antwoord te moeten kunnen geven op “de vraag” werd sterk ervaren. Ook sprak het podium over hoe Barnevelders, moslims en niet-moslims, nu met elkaar samenleven en hoe dat verbeterd zou kunnen worden. 

Asje van Dijk sprak in zijn rol als burgemeester over zijn taak om in gesprek te blijven met verschillende bevolkingsgroepen en zocht actief naar ideeën om meer toenadering te laten plaatsvinden. “U zet uw deuren open om mensen te verwelkomen, maar hoeveel allochtone Barnevelders zijn lid van de vrijwillige brandweer, komt u naar de cursus Betrokken bij Barneveld?”

20150129195222Dominee Wilbert van Iperen en emeritus pastor Jan Onland deelden praktijkvoorbeelden en initiatieven uit het heden en verleden, waarin samenwerking tussen religieuze groepen actief werd gezocht, ook in Barneveld. Initiatief zou moeten worden genomen dit nieuw leven in te blazen, maar dan het liefst met moslims, christenen en ongelovigen, was de conclusie. Het werd geen debat op het scherpst van de snede, maar een dialoog tussen mensen die graag samen willen leven in Barneveld.

Een terugblik op de avond treft u aan via onderstaande bronnen.

Media

Twitter