Te weinig woningen voor jongeren/starters in Barneveld

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maar in Barneveld hebben jongeren geen toekomst als ze zelfstandig willen wonen. Veel jongeren volgen na de middelbare school een studie in de stad. Ze zijn volwassen en willen zelfstandig leven als de studie is afgerond. Helaas is in de gemeente Barneveld weinig betaalbare woonruimte beschikbaar voor deze doelgroep.

De meeste huur- en koopwoningen in de gemeente Barneveld zijn alleen geschikt voor jonge stellen en gezinnen met een goed gevulde portemonnee. Gedwongen trekt de jeugd naar steden waar wel geschikte en betaalbare woonruimte is te vinden (Nijkerk, Amersfoort). En hiermee snijdt Barneveld zichzelf in de vingers.

eigenhuisVoor studenten is op kamers gaan in Barneveld ook niet altijd even makkelijk, het aanbod is gering. Het idee voor een campus bij het Groenhorst College, met 175 belangstellenden, haalde het (nog) niet. Een goedkope huurwoning vinden is lastig, omdat jongeren bij de Woningstichting geen urgentie krijgen. Particuliere huur is zeker voor singles niet te betalen. Kopen lijkt voor deze doelgroep ook geen optie. Kortom kleinere woningen zijn onbereikbaar voor jongeren en starters en dat maakt Barneveld voor veel jeugd niet aantrekkelijk om zelfstandig te gaan wonen.

Wij zijn van mening dat we de jongeren juist nodig hebben om Barneveld te laten bloeien! Over dit onderwerp gaat het SchaffelaarPodium op donderdagavond 24 september in debat tijdens het tweede podium van dit jaar. Onder leiding van Arjen Korevaar gaan zowel de jongeren zelf, de gemeente Barneveld en de lokale commerciële woningmarkt met elkaar in gesprek. Wil jij hier ook bij zijn? Kom dan donderdagavond 24 september om 20.00 uur naar de nieuwe Bibliotheek in het centrum van Barneveld.

Gezocht: Jongeren/starters die hun ervaring willen delen over het zoeken naar woonruimte in Barneveld, of willen vertellen waarom ze wel of niet in Barneveld zouden willen wonen. Graag mailen naar: [email protected]

Agenda

Datum: Donderdag 24 september 2015
Zaal open: 19.30 uur
Begin: 20.00 uur
Locatie: Bibliotheek, Nieuwstraat 29 Barneveld