Currently browsing author

Arjen Korevaar, Page 3

Buren van ver. Hoe dichtbij zijn ze?

BARNEVELD – Stichting Schaffelaarpodium Barneveld organiseert op donderdag 8 oktober in de bibliotheek van Barneveld een debat over de plaats van politiek/humanitaire …

Openbare school mist tanden

Een openbare school moet het niet hebben van mensen die er alles voor over hebben om hun kind naar een openbare school …

‘Het JFC roept: kom maar, kom maar’

Boeiend debat over openbaar voortgezet onderwijs BARNEVELD – Politieke onwil, een weinig tot medewerking bereid ambtelijk apparaat en het JFC dat ‘kom …

Waarom geen openbaar onderwijs?

‘Saamhorigheid en binding zijn nodig om het openbaar onderwijs van de grond te krijgen’ (Openbaar onderwijsdirecteur Luuk Schumer), ‘niet-gelovigen zijn niet zo …

Barneveld met de billen bloot

Naakte kunst in Barneveld. Naakt dat op straat staat en door de gemeenschap is betaald. Kan dat? Het Schaffelaarpodium hield een discussie …

Barneveld. Smetkroes of splijtzwam?

Geloof komt ter sprake De invloed van het geloof in de Barneveldse samenleving heeft niet uitsluitend positieve kanten. Wat meestal niet zo …