‘Zorg om de zorg’

change

Het SchaffelaarPodium discussieert 23 januari 2014 over een terugtrekkende overheid en een samenleving die wordt geacht te participeren en zelf problemen op te lossen. Grote wijzigingen in het Haagse beleid veroorzaken een kanteling in de wereld van zorg en welzijn. Maar de gemeente ontvangt voor uitvoering van de nieuwe taken een aanzienlijke korting op de Rijksgelden. Zij worden geacht maatwerk te leveren en het gelijkheidsprincipe los te laten. Maar botst deze zorgverlening op maat niet met onze grondwet? De uitkomst moet gelijk zijn, maar de wegen er naar toe kunnen in gelijke omstandigheden verschillend zijn.

Als het aan Den Haag ligt, verandert er de komende jaren veel in ons sociale stelsel. De gemeente Barneveld wordt verantwoordelijk voor een gedeelte van de AWBZ, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, arbeidsparticipatie en de jeugdzorg.

De kanteling zorgt voor een verschuiving van rechten naar eigen, gezamenlijke verantwoordelijkheden. Die eerste vorm van zorgzekerheid moet nu worden gevonden in kleinere verbanden. De burger wordt gedwongen langer zelfredzaam te zijn, het beroep op de naaste omgeving wordt groter, de participatiemaatschappij moet immers vorm gaan krijgen.

Veel gemeenten zullen de decentralisaties benutten om veranderingen door te zetten. Daartoe worden ze gedwongen doordat bestaande taken op de genoemde zorggebieden met minder geld zullen moeten worden uitgevoerd. Maar is het wel mogelijk om dit nieuwe beleid, gebaseerd op eerst zelf, daarna samen en uiteindelijk de overheid, in een korte tijd in te passen? Wordt het wiel momenteel in elk van 408 gemeenten opnieuw uitgevonden? In een veld met duizend bloeiende bloemen, zal onkruid groeien.

De problematiek waarmee Barneveld te maken krijgt, vormt het onderwerp van de discussieavond die Het SchaffelaarPodium op 23 januari 2014 zal houden in de Openbare Bibliotheek. Aan deze avond zal worden deelgenomen door vertegenwoordigers van Welzijn Barneveld, lokale ouderenbonden, Jeugdzorg, het diaconaal netwerk en anderen die met deze ingrijpende veranderingen te maken krijgen. Dr. Tom van den Belt, zelf bestuurder van een zorginstelling en managementwetenschapper, zal de bijeenkomst inleiden.

Het SchaffelaarPodium, 23 januari 2014 – 20:00 Bibliotheek Barneveld. (zaal open 19:30)

Eventbrite - Zorg om de zorg

U hoeft geen tickets uit te printen!