SchaffelaarPodium

Het Schaffelaarpodium is de zeepkist van de gemeente Barneveld. Op gezette tijdens organiseert de stichting een debat over een onderwerp dat de tongen goed losmaakt. Een onderwerp waarover een ieder zijn of haar zegje mag doen.

Het Schaffelaarpodium is opgericht in 2004, de stichting bestaat sinds 2008. Inspiratiebronnen bij de oprichting zijn de heldensprong van Jan van Schaffelaar in 1482 en de onafhankelijke, consequente opstelling van burgemeester Carel August Nairac, die bestuurde van 1841 tot 1883.

Om de doelstelling van Stichting Schaffelaarpodium te verduidelijken is het nuttig te citeren uit het oprichtingscontract zoals opgemaakt bij de notaris:

Het in alle openheid en met respect voor elkaar ter discussie stellen van actuele onderwerpen/thema’s van specifieke maatschappelijke, sociale en culturele betekenis. De geformuleerde meningen, die afwijkend en confronterend kunnen zijn, dienen bij te dragen aan het scherpen van de gedachten van de toehoorders en aan een zo zuiver mogelijke weging van uiteenlopende opvattingen.

De leden van de werkgroep vertegenwoordigen diverse geledingen binnen de Barneveldse samenleving. En ook zij zijn het lang niet altijd met elkaar eens. Tijdens de voorbereidingen nemen ze vaak zelf een voorproefje op het échte Schaffelaarpodium. Soms vervullen de leden een actieve rol tijdens het Schaffelaarpodium, andere keren nodigen zij gasten uit die met verve en met een zekere mate van deskundigheid hun mening over een onderwerp geven. De thuisbasis van het Schaffelaarpodium is de Bibliotheek Barneveld. De organisatie van Stichting Schaffelaarpodium bestaat uit:

Kees van der Werf (voorzitter), Aat Barendregt, Gerjan Crébolder, Tom van den Belt en Ellen Alders.

 

Sponsor
Stichting Schaffelaarpodium wordt gesponsord door het Fonds 1845 uit Barneveld. Kijk voor meer informatie op www.fonds1845.nl.