‘Moslims, waar praten we over? Laten we erover praten!’

Op donderdag, 29 januari 2015 organiseert het Schaffelaarpodium een avond met een uiterst actueel thema. Tijdens die bijeenkomst wil de Barneveldse moslimgemeenschap duidelijk maken waarvoor zij staat; om de andere Barnevelders te vertellen dat hun godsdienst, de Islam, niets met terrorisme te maken heeft en dat men in vrede met iedereen wil leven.

1211Na de aanslagen in en om Parijs en de gevolgen daarvan, heeft ook onze moslimgemeenschap te maken gekregen met gevoelens van angst en wantrouwen van andersdenkenden. Hun kinderen worden op school aangesproken op de daden van terroristen terwijl ze daar part nog deel aan hebben of er zelfs maar sympathie voor koesteren. Toch blijven er natuurlijk vragen. Kunnen ook Barneveldse moslimjongeren radicaliseren en hoe gaan we daar dan mee om?

Ongetwijfeld zullen er die avond tal van zaken aan de orde worden gesteld worden waarop al dan niet een antwoord gegeven kan worden. U bent van harte uitgenodigd om de gesprekken te volgen en zelf ook deel te nemen aan de debatten. De avond begint om 20.00 uur maar u bent vanaf 19.30 uur in de Openbare Bibliotheek aan de Nieuwstraat natuurlijk al welkom.

» Terugblik