Waarom geen openbaar onderwijs?

‘Saamhorigheid en binding zijn nodig om het openbaar onderwijs van de grond te krijgen’ (Openbaar onderwijsdirecteur Luuk Schumer), ‘niet-gelovigen zijn niet zo georganiseerd als gelovigen, omdat ze niet samen in een kerk of op een vereniging zitten’ (raadslid Jaap Beijer), ‘het Johannes Fontanus College heeft een te ruim toelatingsbeleid’ (Cor Wiesnekker, die in het verleden vergeefs openbaar voortgezet onderwijs probeerde te realiseren in de gemeente), en: ‘de discussie over openbaar onderwijs had nooit gevoerd mogen worden. Het had er allang moeten zijn.’ (PKN-predikant Doetie Atema).

NABESCHOUWING
► ‘Het JFC roept: kom maar, kom maar’ (Barneveldse Krant, 27-03-2009)
► Openbare school mist tanden (Barneveld Vandaag, 27-03-2009)
► ‘Openbare ouder kiest sneller voor gemak’ (Reformatorisch Dagblad, 27-03-2009)
► Raadslid Heimen Schuring (ChristenUnie) versloeg het debat live via Twitter

Een kleine greep uit de pittige stellingen die panelleden en publiek donderdagavond (26 maart) innamen tijdens het eerste wapenfeit van het Schaffelaarpodium in 2009.

Een vijftigkoppig publiek debatteerde in de Barneveldse bibliotheek met een deskundigenpanel en met elkaar, onder leiding van Schaffelaarpodium-voorzitter Wim Burgering. Het leidde tot een interessante, anderhalf uur durende meningswisseling over vragen waarom er nog geen openbaar onderwijs is, waarom initiatieven in het verleden stukliepen en wat lessen zijn voor de toekomst.